Přeskočit navigaci

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Vydáno dne 17.5.2018, Autor: Administrátor

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ WEBU Chrudim.info

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Internetovou stránku www.chrudim.info provozuje Ing. Lukáš Němec, IČO 69116067, se sídlem Generála Uchytila 857, Chrudim II, 53701

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 608 012 019 nebo na e-mail: info@chrudim2000.cz

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění objednaných služeb (např. reklamní služby)

 • Vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • Sekce Soukromá inzerce
  Sekce je veřejná, kdokoliv může zdarma vložit svůj inzerát. Neděláme kontrolu zadavatele. Neděláme kontrolu vkládaných osobních údajů. V případě stížnosti nás neprodleně kontaktujte pro zajištění nápravy. Vyhrazujeme si právo smazat jakýkoliv inzerát bez udání důvodu. Automaticky dochází ke smazání inzerátů starších tří měsíců.

 • Sekce Seznamka
  Sekce je veřejná, kdokoliv může zdarma vložit svůj inzerát. Neděláme kontrolu zadavatele. Neděláme kontrolu vkládaných osobních údajů. V případě stížnosti nás neprodleně kontaktujte pro zajištění nápravy. Vyhrazujeme si právo smazat jakýkoliv inzerát bez udání důvodu. Automaticky dochází ke smazání inzerátů starších tří měsíců.

 • Sekce Katalog firem
  Sekce je veřejná, kdokoliv může zdarma vložit svůj záznam o firmě. Neděláme kontrolu zadavatele. Neděláme kontrolu vkládaných osobních údajů. V případě stížnosti nás neprodleně kontaktujte pro zajištění nápravy. Vyhrazujeme si právo smazat jakýkoliv firemní zápis bez udání důvodu.

 • Sekce Restaurace, bary, cukrárny
  Obsah této sekce je již značně zastaralý. Za účelem úpravy prezentovaných dat nebo jejich výmazu nás prosím kontaktujte na email info@chrudim2000.cz

 • Sekce Zpravodajství
  V této sekci se jedná o pouhý agregátor zpráv z jiných zdrojů. Jejich obsah nijak neupravujeme.

 • Sekce Kultura
  Záznamy o kulturních akcích přebíráme z oficiálních zdrojů třetích stran. Jejich obsah nijak neupravujeme.

 • Sekce Sport, Instituce, Turistika, Jízdní řád MHD Chrudim, Historie
  Jedná se o prastaré katalogy stránek, všeobecně neobsahují osobní údaje.

 • Sekce Historie města Chrudim
  Jedná se o přepis knihy Judr. Jiřího Charváta

 • Sekce Diskusní fórum
  Diskuse je již uzavřena. Historický obsah je dostupný. V případě žádosti o výmaz osobních údajů nás kontaktujte na email info@chrudim2000.cz

 • Sekce Fotogalerie
  Jedná se o soubor různých historických fotografií a pohlednic města a okolí.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Všeobecně žádným třetím stranám osobní údaje nepředávám.

Výjimkou může být Google, jehož různé služby používáme (Google AdSense, Google Analytics, ...)

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@chrudim2000.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že jsem povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Ostatní články vydané autorem Administrátor

Článek je svým obsahem zařazen do kategorie článků na téma Novinky

© 2001-2024 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.