Přeskočit navigaci

Městská pečeť

Nejstarší známá pečeť města je zachována na listině ze 16.září 1362. Představuje orla s rozepjatými křídly, zdobenými stuhou, se vztyčeným zobákem a s písmeny slovy Chrudim, roztroušenými vedle hlavy a spárů. Na opise pečeti je latinský nápis: "S. civium civitatis Crudyn", tj. pečeť občanů města Chrudimě.

Podle privilegia krále Vladislava II. ze dne 18.srpna 1472 smělo pečetit město červeným voskem. Z pečetidel je v okresním muzeu zachváno nejstarší z roku 1776 s kresbou orlice a titulkem: "Sigillium reg. dotalis ac districtualis urbis Chrudim", tj. pečeť královského věnného a krajského města Chrudimě.

Popis pečetě

Asi 14.století.
Jedná se o pečetní otisk ve starší literatuře odborné, dosud nezveřejněný. Dle jednoduchosti zobrazení se lze domnívat, že jde o nejstarší otisk městské pečeti, v diplomatickém materiálu se ale neobjevuje.

Popis pečetě

Asi 15.století.
V odborné literatuře se objevuje podobný typ pečeti pouze se změnou v opise: "Sigillum minus ..." o průměru 36mm. Je možné, že oba typy se používaly ve stejném časovém období, tzn. v 15.století.

Popis pečetě

Královské věnné a krajské město Chrudim, rok 1776

Popis pečetě

Královské věnné město Chrudim, asi. 17.-18.století

© 2001-2022 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.